ფონტი “BPG SSP Crystal”

ფონტების დასტა “BPG SSP Crystal” (ნორმალური, დახრილი, მუქი, მუქი-დახრილი) შექმნილია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “კრისტალი”-ს ხელშეწყობით.

Cristal font

logo_ka
https://www.crystal.ge/

ვებ-ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg-ssp/index.htm

PDF შეთვალიერება:
BPG_SSP_Crystal

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/iglk9tzgzzyc4qobtxezyw2n0xj3j7ll

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Tech 11.1”

ფონტი “BPG Tech 11.1”.

BPG Tech 10.1

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/3izui3eoitz6ilht8yshzye0m1j7ozhs

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Algeti 2018”

ფონტი “BPG Algeti 2018” — განახლებული ვერსია.

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/BPG_Algeti/index.html

ვებში .TTF გამოსაყენებლად არ ჭირდება რაიმე დამუშავება!

BPG_Algeti_2018

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/3izui3eoitz6ilht8yshzye0m1j7ozhs

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ქართული უნიკოდ ფონტი „ბპგ მიხეილ სტეფანე“

1712 წელს უნგრო-ვლახიელი მიეხილ/მქაეილ სტეფანეს ძის დამზადებული მხედრული შრიფტით დაიბეჭდა პირველი წიგნი საქართველოში – შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ და ამითი საფუძველი ჩაეყარა ქართული მხედრულით ბეჭდურ წიგნს საქართველოში.

„ბპგ მიხეილ სტეფანე“ ფონტი გათანამედროვებული საკომპიუტერო ფონტი-რეპლიკაა მიხეილ სტეფანეს ძე იშტვანოვიჩის შრიფტისა. ფონტში ჩართულია აგრეთვე ზოგი ორნამენტი ორიგინალიდან.

სამწუხაროდ ხელთ არ გამაჩნდა ნაბეჭდის კარგი ორიგინალი და დაბალხარისხოვანი დედანისგან მომიწია საწყისების ამოღება… 😦

bpg_font_mikhail_stefane

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/mw5cnm1yklpzji1vdm8944580aeaalnc

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

პირველნაბეჭდი წიგნების ორნამენტები

ვახტანგ მეექვსის სტამბის ორნამენტებიანი ფონტი.

Bpgornam_2018.jpg

vahtang1

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/nuqg6wvdqn9atqekl06vlw79tnp9p7sf

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

MS MES კლავიატურა დამატებული მთავრულებით

„მაიკროსოფტის“ სტანდარტული MES ქართული კლავიატურა — დამატებული მთავრული ასოებით. მხედრული მოიცავს სრულ უნიკოდს. განზიპეთ, დააყენეთ “setup.exe”-თი, პროგრამის მუშაობის დასრულების შემდეგ გადატვირთეთ კომპიუტერი. რეგისტრების გადართვა ღილაკებით Shift, Caps Lock, Alt Gr.

BPG_MES_Keyboard_1

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/lapy33kox0uxftc8rgtk4a0ts6tj5upj

Georgian (MES) Keyboard Layout
Overview of version 6.3.9600.16384 of kbdgeome.dll

ფონტების გარნიტურა “BPG Nino Elite 2018”

ტრადიციული ტიპის სასტამბო (და ვების) ფონტების დასტა-გარნიტურა “BPG Nino Elite” 2018 წლის ვერსია — ოთხი სიმუქის. მთავრულები უნიკოდის დიაპაზონში.

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/BPG_Nino/index.html

ვებში .TTF გამოსაყენებლად არ ჭირდება რაიმე დამუშავება!

BPG_Nino_Elite_All

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/th66oq3jv1p7ko9waicfmeo0k5u6r66a

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

%d bloggers like this: