ფონტი BPG 110

ფონტი “BPG 110”

BPG 110

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/xl854om10yjzkavm8ec09ivy1ajoz1fo

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVuSans EL Cond”

ფონტი “BPG 2017 DejaVuSans EL Cond” — “DejaVuSans-ExtraLight”-ის ვიწრო ვერსია.

განახლებულია 28.03.2018

BPG 2017 DejaVuSans-ELCond

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/2sb7m2u9rf2yq71mntrwvo7bmuzj8wwy

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

BPG DejaVu ვების ფონტები

DejaVu ფონტების ვებისთვის ოპტიმიზებული ვერსიები (მხედრული და მთავრული):
DejaVu Sans
DejaVu Sans Condensed
DejaVu Serif

არაა სასურველი ამ TTF ფონტების რაიმე შემდგომი დამუშავება, გამოიყენეთ როგორც არის!

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/t36enk1604lnhvk4goutyyeg9990jn69

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

სად მოდიხარ ღრუბელო…

Read more of this post

ფონტი “BPG SSP”

ფონტი “BPG SSP” SourceSansPro-Regular თემაზე, სასტამბო და ვების ფონტი.
განახლებულია 13.02.2018 („ო“, „რ“)

შეთვალიერება >>>

საგანგებო ვების ფონტი

BPG SSP

 

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/czie3w2i8p2wgxih0qorkwrsis9jnisu

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

1912 წლის „დედა ენის“ საწერი რვეულის ბადე

1912 წლის „დედა ენის“ საწერი რვეულის ბადის ძალზე გადიდებულ სურათთან შეჯერებული ზომები (პროპორციები) ფონტისთვის.

Deda_Ena_1912 big

საწისი სურათი

ბადის საწყის სურათთან შეჯერებული UPM = 1000 განზომილების ფონტის მაკეტი.

BADE NEW 01a

%% და UPM=1000

Read more of this post

„ყარამანიანი“ 1888 წ. (1875), მხედრულის მთავრულებით

karamaniani

%d bloggers like this: