ფონტი “BPG Elegance Black”

ფონტი “BPG Elegance Black”…

BPG Elegance Black

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance”

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/9ei5aeninv9v6tc3f9z59hy77j1q404o

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Realm CMS

Realm CMS V.3.1, 2009, Content Management Software by BPG-InfoTech Co. Copyright ©2006-2008 BPG-InfoTech Co.

21K დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, სწრაფი, მრავალფუნქციური და იოლი ASP ვებ საიტების სამართავი სისტემა.

დემო: http://beso.somee.com/cms/

Clipboard01

Realm CMS is unique classic ASP application integrating together Content Management and Blogging web publishing.  

Realm CMS is fundamentally based on the technology of caching – simultaneously using server’s RAM and disk. This means that Realm CMS web site is easily managed as are database driven web sites and the same time it is as fast, robust as web sites based on pure HTML. This feature makes Realm CMS MS Access database driven web site fast and robust as are enterprise level database driven sites.

Realm CMS is easy, simple, fast, intuitive, handy instrument for the full featured, power web site creation and management.

Realm CMS can be used to make a fun home page, blog for your family, as well as a serious web site for your community, your company. Realm CMS can be used to publish illustrated articles, books, news, announcements.

To get a site up with Realm CMS is simple and fast. Presenting thousands of publications to the thousands of web audience is not any problem for Realm CMS and… for You – with Realm CMS.

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/xty4aheiqt5kvpus1r6t4oytwsefd4ts

 

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017”

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017” (მთავრული აქვს ყველა შესაძლებელ ზონაში)

BPG Algeti Comp 2017

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/sqbxhlc2tetzb64uw4z2ga2krilbzig1

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

12249916_800214356753632_2586629817218839436_n

ფონტი “BPG Elegance”

ფონტი “BPG Elegance”…

bpg-elegance

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance Black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/hsxwe2ehphidn8excrx5og0ney98zzpq

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Read more of this post

იყო თუ არა ხუცური დამწერლობა ბიკამერული?

ფართოდ გავრცელებულია მცდარი, გაყალბებული წარმოდგენა თითქოს, ოდესღაც, ხელნაწერთა ეპოქაში:

  1. „ასომთავრული“ „ნუსხა-ხუცურთან“ ერთად ტექსტის სხეულში, ტექსტის შიგნით ბიკამერული დამწერლობის წესებით გამოიყენებოდა — დაახლოებით ისევე, როგორც ლათინურშია (წინადადებების დასაწყისში, საკუთარი სახელებისთვის და ა.შ.)
  2. რომ, თუ ასომთავრული ნუსხა-ხუცურთან ერთად გამოიყენებოდა — მისი ზომები იგივე წესებს შეესაბამებოდა, როგორც ლათინურში Caps ზომებია და საბაზისო ხაზზე „იჯდა“

BPG კვლევით მოპოვებული მასალებიდან ირკვევა, რომ — ძალზე იშვიათად, თუ კი ასომთავრული ნუსხა-ხუცურთან ერთად წინადადებაში გამოიყენებოდა — მისი ზომები არასდროს არ შეესაბამებოდა ლათინური Caps ზომებისა და საბაზისო ხაზზე გაადგილების წესს და ასომთავრული პრაქტიკულად არასდროს არ გამოიყენებოდა წინადადებების, საკუთარი სახელებისა და ა.შ. კაპიტალიზაციისთვის — რაც ბიკამერული დამწერლობის მახასიათებელია…

ასომთავრულისა და ნუსხა-ხუცურის ტექსტში ერთობლივი გამოყენების იშვიათი, გამონაკლისის ხასიათის მაგალითები:

scanimage71

Read more of this post

ფონტი “Khutsuri Modern 1”

ფონტი “Khutsuri Modern 1” ხუცური დამწერლობის გამარტივება-მოდრნიზაციის შემდგომი ცდაა.

bpg-khutsuri-mod-2

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/0mzpdkx0bjo68dxv6l3smnzchstgu3iw

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Mkhedruli Mtavruli Typography: Supply and Demand Model in Action

Western cultural and civilizational influence in Georgia started to rise rapidly from 17-th century, after Ottoman and Iran empires found to be collapsing and Western influence raised in Near East. Westernization of Georgia speeded especially after incorporation into Russian Empire. This influence not only affected dressing (costume), Opera, Russian or European University diplomas and spreading of Russian or French (“aristocratic”) languages.

Georgian intellectuals eyes become conventional to Western kind of typography, which (contrary to arabic scripture which was “lingua franca” for centuries in Georgia) was intensively using CAPITAL letters for headers, sentence and names capitalization, etc.

Actually, immediately after establishing typographies which were serving Georgian mass media, literacy and administration — there was born DEMAND for Western kind of capitalization of texts. But dilemma was that till 1864 there were not casted capital letters for common Mkhedruli scripture.

First time, handwritten Mkhedruli Mtavruli (Caps) were designed as early as 1728 by Nikoloz Tfileli

But DEMAND was working and typographies started to use “palliative” method — they started to use upsized Mkhedruli letters instead of real capitals. This way Mkhedruli Mtavruli letters were “simulated, imitated, emulated“…

In some cases “imitated” Mkhedruli Mtavruli letters were also placed up or down of baseline — to look more like real Mtavruli (Caps).

Here are presented some examples of Mkhedruli Mtavruli “imitated” by demand, started as early as 1801 and actually till real Mkhedruli Mtavruli types were casted.

an-bani-06

an-bani-03

“Imitated” Mkhedruli Mtavruli below base line

 

Read more of this post

%d bloggers like this: