სასტამბო ფონტების გარნიტურა „ბპგ პაატა“

სასტამბო ფონტების გარნიტურა „ბპგ პაატა“ მაგალითები — შეთვალიერება:
http://www.box.com/s/6b155f02f6f21e78a689

სასტამბო ფონტების გარნიტურა „ბპგ პაატა“-ს გადატვირთვა:
http://www.box.com/s/074031aa75da27e08d3c

სახელოსნო BPG-InfoTech-მა დაასრულა და გასავრცელებლად დაუშვა უსასყიდლო- უფასო სასტამბო შრიფტის გარნიტურა „ბპგ პაატა “-ს ვერსია 2.5 (2008) – რომელიც ქართული უნივერსალური, საბაზო ტიპოგრაფიული ფონტის (შრიფტის) პროექტის ნაწილია.

ფონტები: მხედრული, მხედრული მთავრული, ასომთავრული, ნუსხა-ხუცური; ნორმალური, ვიწრო, ფართო, ძალიან ფართო.

BPG_Paata

სასტამბო შრიფტის გარნიტურა „ბპგ პაატა“ არსებითად პირველი ქართული კომპიუტერული შერიფტების ანუ ფონტების ნაკრებია, რომელიც გარნიტურის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. იგი „შერი“ ტიპის (მაგ.:„ლიტერატურული “, „აკადემიური “, „დუმბაძე “, „ლიტერატურული “) შრიფტების დასტაა და შეიცავს: ნორმალურ, ვიწრო, განიერ და ძალზე განიერ ვარიანტებს.

სასტამბო შრიფტის გარნიტურა „ბპგ პაატა“ შეიცავს მხედრულს, მთავრულს, ასომთავრულსა და ნუსხა-ხუცურ ასოებს (აგრეთვე რუსულს).

ფონტები ისეა განხორციელებული, რომ არ მოითხოვს კერნინგს და საშუალებას იძლევა მიღებული იქნას მაღალხარისხოვანი დახრილი – „იტალიკ“.

ფონტების ვერტიკალური განზომილებები ზუსტად შეესაბამება მსოფლიო სტანდარტებს (პუქტების, პიკების, კვადრატის თვალსაზრისით).

სასტამბო შრიფტის გარნიტურა „ბპგ პაატა“ მუდმივი დახვეწა-გაუმჯობესების მდგომარეობაშია და BPG-InfoTech მოხარული იქნება მიიღოს და გაითვალისწინოს გამომცემლობებისა და სტამბების წინადადებები და შენიშვნები – მოგვწერეთ აქვე კომენტარებში.

სახელოსნო BPG-InfoTech
15 July 2008

ქართული შრიფტი ფონტი შრიფტები ფონტები უნიკოდი უნიკოდ Georgian font fonts type types Unicode

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: