ფონტები „ბპგ სანშერი (სანს)“ და „ბპგ შერი“

გადატვირთვა:
http://www.box.com/s/adfbb5dd674923b20288
განახლებულია 18 ოქტ. 2008
ფონტები „ბგ სანშერი (სანს)“ და „ბპგ შერი“ საეკრანო და საბეჭდი მუქი, დიდრონი ფონტებია და უპირველეს განმიზნულია იმათთვის — ვისაც „შერბილებული“ ფონტებით მოსწონს ვების დათვალიერება. დასტაშია აგრეთვე „ბპგ სანშერი“ ზომიერი ვერსიაც (11.2008)
ძალზე მოსახერხებელია ამ ფონტებით PDF სახის დოკუმენტების შექმნა — დოკუმენტები კარგად იკითხება.

Crying

 ფონტი „ბპგ სანს“ ნატურალურ ზომებში

Smile

ფონტი „ბპგ შერი“ ნატურალურ ზომებში
 

ამჟამად ატვირთულია ახალი ვერსია — განახლებული მთავრულით (17 ოქტომბერი 2008)

დაემატა „BPG Serif Regular“ და ამითი ახლა სამი „სანშერი ფონტია“

ქართული შრიფტი ფონტი შრიფტები ფონტები უნიკოდი უნიკოდ Georgian font fonts type types Unicode

დაედდაემატა

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: