ასომთავრული და ნუსხა-ხუცური ტექსტების მომზადება OpenOffice-ში

ამასთანვე დართულია „ბპგ“ ფონტები, რომლებსაც საერთაშორისო სტანდარტის
(Unicode) შესაბამისად გააჩნიათ ასომთავრული და ნუსხა-ხუცური, აგრეთვე —
OpenOffice მაკროსების დასტა კონვერტირებისთვის.

გადატვირთვა >>>

გადატვირთვა >>>

 მაკროსები:
U_Mkhedruli_To_U_Asomtavruli : უნიკოდ მხედრული უნიკოდ ასომთავრულზე
U_Mkhedruli_To_U_Nuskhuri : უნიკოდ მხედრული უნიკოდ ნუსხურზე
U_Mkhedruli_To_UPUA_Mtavruli : უნიკოდ მხედრული სპეცზონის მთავრულზე
U_Asomtavruli_To_U_Mkhedruli : უნიკოდ ასომთავრული უნიკოდ მხედრულზე
U_Asomtavruli_To_U_Nuskhuri : უნიკოდ ასომთავრული უნიკოდ ნუსხურზე
U_Nuskhuri_To_U_Mkhedruli : უნიკოდ ნუსხური უნიკოდ მხედრულზე
U_Nuskhuri_To_U_Asomtavruli : უნიკოდ ნუსხური უნიკოდ ასომთავრულზე
UPUA_Mtavruli_To_U_Mkhedruli : სპეცზონის მთავრული უნიკოდ მხედრულზე
LatinGeorgian_L_To_Unicode : ლათინიზებული („აკადნუსხ“) უნიკოდ მხედრულზე

დართულია ფონტო „ბპგ დეჟავუ“ რომელსაც გააჩნია ყველა ქართული დამწერლობა.

საკვანძო სიტყვები:
OpenOffice Writer მაკროსი მაკროსი კონვერტირება კონვერტორი მხედრული ნუსხური ნუსხახუცური ნუსხა ხუცური ასომთავრული მთავრული

უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი
  ,  ,   
ႳႴႠႪႭ ႨႤႱႳ ႵႰႨႱႲႤ, ႻႤႭ ႶႫႰႧႨႱႠႭ, ႸႤႫႨႼႷႠႪႤ ႫႤ ႺႭႣႥႨႪႨ
ⴓⴔⴀⴊⴍ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴄ, ⴛⴄⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴍ, ⴘⴄⴋⴈⴜⴗⴀⴊⴄ ⴋⴄ ⴚⴍⴃⴅⴈⴊⴈ

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: