„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ ფონტი

„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ სასტამბო ფონტების დასტა BPG-InfoTech-მა მოამზადა გამომცემლობა Forbes Georgia-ს ინიციატივით და მხარდაჭერით, იმ მიზნით რათა გამომცემლობის ქართული ბეჭდური გამოცემების შრიფტები მაქსიმალურად ჰგავდნენ ლათინურებს.

ქვემორე პირობას ვადა გაუვიდა 2014 წელს. ახლა აუცილებელია მხოლოდ BPG-InfoTech-ის მოხსენიება, ასეთი სახით: «გამოცემაში გამოყენებულია BPG-InfoTech-ის ფონტების დასტა „ბპგ გარდიან ეგვიპტური“».

ფონტის საგამომცემლო გამოყენებისას, დასტამბულ გამოცემაში სავალდებულოა Forbes Georgia-ს და BPG-InfoTech-ის მოხსენიება, ასეთი სახით: «გამოცემაში გამოყენებულია BPG-InfoTech-ის (აგრეთვე Forbes Georgia-ს) ფონტების დასტა „ბპგ გარდიან ეგვიპტური“.»

„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ შედგება 10 ფონტისაგან:

  • ნორმალური
  • დახრილი (italic)
  • მუქი (bold)

ამასთანავე იგი დამატებით შეიცავს:

  • ნორმალურის ვიწრო (condenced) და ფართო (expanded) ვარიანტებს
  • მუქის (bold) ოდნავ ფართო (semi-expanded) და ფართო (expanded) ვარიანტებს

დასტის ფონტებს Unicode-ს ასომთავრულის დიაპაზონში მხედრულის მთავრული აქვთ და ამას გარდა  შეიცავს მთავრული ასოების ცალკე ფონტებს:

  • ნორმალურს
  • დახრილს
  • მუქს
„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ ფონტების დასტა

„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ ფონტების დასტა

საავტორო უფლებების  ნახვა:
http://www.box.com/s/b75ba7c75f7e6f05b470

ჟურნალის სამაგალითო გვერდის შეთვალიერება:
http://www.box.com/s/422600783b3df5ec6fd7

შეთვალიერება:
http://www.box.com/s/359d43ec1762a10d47c1

გადატვირთვა:
http://www.box.com/s/d4b0cef212bc4ae8066d

პრაქტიკა:
Forbes Georgia
https://www.facebook.com/pages/Forbes-Georgia/312671712084661

forbes_2 forbes_1

 

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: