ბპგ ფონტების დასტა „რესპუბლიკა“

„რესპუბლიკა“ სასტამბო ფონტების დასტა BPG-InfoTech-მა მოამზადა ბანკ „რესპუბლიკის“ – ჯგუფი „სოსიეტე ჟენერალი“ ინიციატივით და მხარდაჭერით, იმ მიზნით რათა ბანკს მოთავე ორგანიზაციასთან უნიფიცირებული ფონტების დასტა ჰქონდეს დოკუმენტების შესახედაობის ერთგვაროვნებისთვის და ცნობადობისთვის.

ფონტების დასტა დამკვეთის ექსკლიუზიურ საკუთრებაშია და გადასატვირთად არ დაიდება.

„რესპუბლიკა“ შედგება ფონტებისაგან:

  • სლოგანი
  • ნათელი
    და
  • ძალზე ნათელი

ამასთანავე იგი დამატებით შეიცავს:

  • მხედრულის მთავრულ ასოებს
  • ძალზე ნათელ ფონტს აქვს ჰინტირებული ვერსიაც საეკრანო გამოყენების გასამარტივებლად
  • ნათელ ფონტებს კი აქვთ OTF ვერსიებიც საეკრანო გამოყენების გასამარტივებლად

დასტის ფონტებს Unicode-ს ასომთავრულის დიაპაზონში მხედრულის მთავრული აქვთ, ამასთან არის კიდევ ფონტები რომელთაც მთავრული ასოები მხედრულის დიაპაზონში აქვთ.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: