თანხმოვნების წყვილების სიხშირის კოეფიციენტი

თანხმოვანთა 757 წყვილის ამონაკრები გაკეთებულია დაახლოებით 220 ათას სიტყვიანი მონაცემთა ბაზიდან

7351 = ბს
7105 = თვ
6573 = სტ
6444 = რთ
5007 = სთ
4917 = ნდ
4815 = ნტ
4475 = რდ
4437 = შვ
4359 = ტრ
4307 = გვ
4171 = ვლ

3762 = ვრ
3696 = რმ
3603 = ნს
3414 = ბრ
3311 = ლმ
3256 = ბდ
3093 = რს
3085 = ბლ

2988 = ლს
2982 = მდ
2978 = ყვ
2954 = ხვ
2880 = ვს
2842 = პრ
2808 = კვ
2785 = ვდ
2780 = ვნ
2753 = წყ
2739 = რგ
2725 = დნ
2675 = ცხ
2627 = გრ
2526 = რტ
2520 = სკ
2492 = თხ
2465 = ქტ
2418 = დგ
2343 = კრ
2123 = ბთ
2121 = მს
2016 = სპ

1974 = ნგ
1890 = დრ
1888 = რვ
1861 = ლთ
1822 = ლდ
1807 = ღვ
1789 = რჩ
1763 = კლ
1757 = სწ
1749 = ქმ
1729 = სმ
1715 = ფრ
1699 = ბმ
1698 = ქვ
1671 = ხლ
1650 = სხ
1578 = რძ
1549 = ხმ
1540 = ქს
1530 = რნ
1526 = ტყ
1524 = ბზ
1504 = დმ
1493 = მხ
1472 = ბშ
1432 = სვ
1422 = ცვ
1408 = მრ
1405 = თქ
1403 = წვ
1327 = მპ
1309 = ფლ
1302 = ვთ
1291 = რც
1287 = სრ
1279 = სგ
1260 = მთ
1252 = მწ
1245 = ნმ
1227 = რკ
1201 = ქც
1197 = ხს
1176 = მბ
1176 = მშ
1174 = მც
1163 = ნთ
1142 = თმ
1140 = ნკ
1111 = რბ
1092 = მკ
1078 = ცნ
1057 = ზრ
1038 = ზმ
1014 = ნც

989 = ლნ
983 = ქრ
960 = ხრ
945 = ნვ
944 = სნ
943 = თლ
932 = ღმ
921 = ხდ
915 = ძლ
911 = გზ
909 = მნ
896 = მტ
856 = დვ
853 = ცდ
848 = ლშ
835 = წმ
834 = ტს
834 = რჯ
833 = ლვ
833 = მზ
825 = რწ
809 = გმ
800 = ყრ
785 = ვმ
780 = ლტ
774 = რშ
765 = რქ
758 = ვშ
747 = ტკ
709 = მლ
703 = ტვ
702 = მძ
701 = ზღ
688 = მყ
675 = ბნ
659 = პლ
653 = გდ
651 = გლ
641 = ჩვ
634 = გნ
624 = თრ
621 = ვტ
614 = რხ
612 = ლზ
606 = სც
600 = მგ
594 = წრ
588 = ძღ
583 = რლ
583 = სლ
571 = ნზ
567 = ნშ
551 = ნჯ
550 = ჭრ
535 = შნ
523 = ზნ
520 = ძვ
515 = ტმ
502 = ლბ
495 = სდ
490 = ნხ
489 = თს
486 = შრ
475 = ღლ
475 = რზ
473 = ფს
471 = ქნ
466 = დს
456 = ნფ
456 = თბ
451 = ვკ
443 = მღ
440 = ნძ
438 = ლგ
433 = შლ
430 = დღ
430 = ძნ
426 = კმ
426 = შტ
420 = მფ
418 = ცრ
411 = ჭვ
405 = ნქ
405 = სშ
403 = სფ
400 = ჩხ
396 = ჯვ
395 = ძრ
388 = ფხ
381 = ჩნ
380 = თნ
375 = რღ
368 = რფ
367 = ტთ
361 = ლკ
356 = დლ
355 = რპ
353 = ვხ
352 = ჯდ
350 = თშ
348 = ღრ
339 = ხტ
329 = ლხ
315 = ხნ
315 = ყნ
307 = ჰყ
302 = სჯ
290 = მჭ
289 = ყდ
285 = წლ
272 = ვც
269 = ტშ
266 = მჯ
262 = ჰკ
259 = ვყ
257 = ღწ
257 = სძ
255 = შმ
254 = ნლ
249 = ვზ
246 = ვწ
244 = ნჩ
243 = ტნ
239 = ხშ
238 = კს
237 = ლწ
235 = ტლ
232 = მქ
230 = ჩქ
229 = თგ
228 = კნ
227 = ნწ
227 = ლფ
226 = პყ
225 = ყმ
219 = გს
217 = ტზ
210 = ცმ
210 = ლყ
208 = ღდ
206 = ზვ
206 = თდ
206 = რყ
201 = კბ
200 = ყლ
200 = პტ
197 = ვგ
190 = შკ
190 = ძმ
180 = შთ
180 = დშ
178 = ჩრ
175 = სზ
173 = სყ
173 = ზს
172 = ცლ
172 = მვ
166 = ჭდ
166 = მჩ
165 = ფთ
162 = ჯგ
161 = ლქ
161 = ცქ
159 = ნრ
159 = გბ
156 = სქ
155 = ვბ
154 = გთ
152 = შხ
151 = ნბ
150 = ლჩ
147 = ჟღ
145 = ღს
136 = კშ
134 = გშ
134 = ნჭ
133 = რჭ
127 = ხბ
126 = ჭმ
125 = ჰმ
123 = თზ
123 = ბჭ
122 = ფშ
122 = დთ
121 = ვქ
121 = ცს
120 = სჭ
118 = დზ
118 = ღნ
117 = ტდ
117 = ჭკ
116 = შს
116 = სბ
115 = ტჩ
115 = ქლ
113 = პს
113 = ცთ
107 = წკ
106 = ვჰ
105 = ვჭ
104 = რჟ
104 = წნ
103 = ვჩ
103 = ჭყ
103 = ვფ
101 = ვძ
100 = კდ
99 = კთ
99 = ფნ
97 = ფტ
97 = შფ
97 = ხთ
97 = ნყ
96 = ჰხ
95 = ლპ
94 = თკ
94 = ტბ
93 = ნჟ
91 = მჟ
89 = ზდ
89 = ზლ
88 = ფც
87 = ბვ
87 = ლღ
87 = ხზ
86 = შქ
82 = ნჰ
81 = გც
80 = შჩ
80 = ჯნ
79 = ვღ
78 = ნპ
78 = ფდ
77 = ჩმ
76 = ჰქ
76 = ლც
75 = ღბ
75 = გხ
73 = ჯრ
71 = ჰგ
71 = პნ
69 = დკ
69 = სჩ
68 = ვჯ
67 = შპ
67 = ცკ
65 = გკ
64 = ბღ
62 = ჟვ
61 = ჰრ
61 = ბგ
61 = თწ
61 = ზგ
60 = ღზ
60 = ძგ
60 = გწ
59 = ფმ
59 = გყ
58 = ვპ
58 = ქთ
57 = კზ
57 = ჩკ
57 = ზბ
55 = ნღ
54 = გტ
54 = ქდ
53 = სღ
52 = ფქ
51 = ქშ
51 = ზთ
50 = რჰ
49 = ჟკ
49 = ჯღ
48 = ფვ
47 = ჩს
46 = ჭნ
45 = ჭლ
45 = ღგ
44 = ჰფ
44 = დფ
43 = ჰპ
43 = გძ
43 = ლჰ
43 = ლრ
42 = ტფ
42 = ჰბ
42 = ჯს
41 = ზშ
40 = ცშ
39 = ჯმ
39 = თც
38 = ჟრ
38 = ჩლ
38 = ყბ
38 = ჟს
38 = ხც
37 = ბჯ
37 = ღშ
37 = დბ
36 = ბჟ
36 = შზ
36 = კტ
35 = დპ
35 = ხყ
35 = ჟნ
35 = პვ
34 = ბკ
34 = ჟდ
33 = წბ
32 = პზ
32 = თპ
32 = ღჭ
32 = ტგ
32 = ღკ
32 = ცბ
31 = პმ
31 = ღთ
31 = ყს
31 = ჯლ
30 = პკ
30 = ლძ
30 = შდ
29 = ტპ
29 = ჰვ
28 = გჩ
28 = ფკ
28 = ღძ
28 = პთ
27 = პშ
27 = შბ
27 = დც
27 = გჭ
26 = ჰნ
26 = შგ
26 = გქ
25 = ჟმ
25 = დყ
24 = ღტ
24 = დჰ
24 = გპ
23 = ჟლ
22 = თფ
22 = ზპ
22 = ჰლ
21 = ღფ
21 = კპ
21 = ჩდ
21 = ბტ
21 = ფზ
21 = ქჰ
21 = ჯთ
20 = ჭს
19 = კფ
19 = შჯ
19 = ლჟ
19 = ქკ
18 = დწ
18 = ხკ
18 = დქ
18 = ცზ
18 = ხჭ
18 = კჰ
18 = ჩბ
18 = თჰ
18 = კგ
18 = ლჯ
18 = ქბ
18 = ჟშ
17 = ქზ
17 = წდ
17 = დტ
17 = ბჩ
17 = ქგ
17 = ტც
16 = წს
16 = ჯზ
16 = თღ
16 = ცტ
15 = ჟზ
15 = ჰშ
15 = ძთ
15 = ღქ
15 = დხ
15 = პც
15 = თჯ
15 = ქპ
14 = ჰს
14 = ძს
14 = ბხ
14 = ტწ
13 = ხჩ
13 = გღ
13 = ჯშ
13 = ზკ
13 = ცწ
12 = ლჭ
12 = ცგ
12 = კჭ
12 = ჰღ
12 = პდ
11 = ბპ
11 = ჰდ
11 = ჩთ
11 = ცფ
11 = სჰ
11 = თჩ
11 = ზტ
11 = ფჩ

10 = ყშ
10 = ცჯ
10 = ჰზ
10 = გჯ
10 = ხგ
10 = ტქ
10 = პწ
10 = კქ
9 = ტჯ
9 = ზქ
9 = ცპ
9 = გფ
9 = კც
9 = ტხ
9 = ჭშ
9 = ჩშ
8 = შწ
8 = ხწ
8 = წთ
8 = კხ
8 = მჰ
8 = ბც
8 = ჩზ
7 = ქფ
7 = თყ
7 = ცყ
7 = პბ
7 = ბძ
7 = დჩ
7 = წფ
7 = პჩ
6 = თტ
6 = ვჟ
6 = დძ
6 = ჭთ
6 = სჟ
6 = ქყ
6 = ტჰ
6 = ზც
6 = ჟთ
5 = ძზ
5 = კწ
5 = ყთ
5 = ზჰ
5 = დჭ
5 = დჟ
5 = პგ
5 = შჭ
5 = ჟბ
5 = წწ
5 = ჭზ
5 = ბქ
5 = ხპ
5 = ბწ
5 = გჰ
5 = პხ
5 = ფჭ
5 = ჰტ
5 = ფბ
5 = ჩტ
4 = ხჰ
4 = ხფ
4 = ძბ
4 = ზფ
4 = ძდ
4 = თჟ
4 = ცღ
4 = ძშ
4 = დჯ
4 = ჭჯ
4 = ყზ
3 = წტ
3 = წჰ
3 = ფგ
3 = თჭ
3 = ტძ
3 = ღჰ
3 = ყწ
3 = ჯჭ
3 = წგ
3 = ჩჟ
3 = ბყ
3 = შც
3 = ჩყ
3 = პფ
3 = ჭჰ
3 = კჩ
2 = ღჩ
2 = წღ
2 = ღპ
2 = ჩპ
2 = ჯბ
2 = ჩც
2 = შჰ
2 = კძ
2 = ცჰ
2 = ზჭ
2 = ხქ
2 = ტჭ
2 = პქ
2 = ხჯ
2 = ჰჭ
2 = ბჰ
2 = ჭტ
2 = წც
2 = ფძ
2 = ქწ
2 = ჯფ
2 = ქჩ
2 = ჭღ
2 = წხ
2 = ჟხ
2 = ჯტ

1 = ყფ
1 = ჯწ
1 = ჰჯ
1 = ყკ
1 = ყპ
1 = ყჯ
1 = პღ
1 = ყტ
1 = წშ
1 = ღხ
1 = ტღ
1 = ყჩ
1 = წქ
1 = წძ
1 = ჯც
1 = ტჟ
1 = ფღ
1 = ღც
1 = ძპ
1 = პჰ
1 = ჩჰ
1 = ჰც
1 = პჯ
1 = ჟგ
1 = ძჟ
1 = ჯპ
1 = ჰძ
1 = ჟჰ
1 = ფწ
1 = პჭ
1 = ქხ
1 = ცჭ
1 = შძ
1 = პჟ
1 = ჯყ
1 = გჟ
1 = ქღ
1 = შღ
1 = შყ
1 = ზძ

3 Responses to თანხმოვნების წყვილების სიხშირის კოეფიციენტი

  1. წკაპო says:

    საინტერესო ცხრილია.

    ბატონო ბესო, სამეულებსაც ხომ ვერ მოგვაწვდიდით?

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: