სიტყვების ყველაზე ხშირი საწყისი თანხმოვნების წყვილები

ამონაკრები გაკეთებულია დაახლოებით 220 ათას სიტყვიანი „ნედლი“ მონაცემთა ბაზიდან.

1959 = პრ
1555 = გვ
1014 = სტ
848 = ბრ
716 = ტრ
695 = თვ
644 = სპ
598 = კრ
594 = გრ
519 = ქვ
500 = ფრ
478 = მს
474 = ცხ
473 = კვ
465 = კლ
441 = მხ
416 = მკ
406 = მწ
400 = წყ
393 = მთ
374 = მრ
335 = შვ
321 = მშ
309 = სკ
296 = სხ
291 = ტყ
287 = მტ
281 = მდ
277 = მც
256 = დრ
242 = მზ
242 = წვ
233 = პლ
230 = დღ
229 = ყვ
228 = სწ
226 = ჩვ
220 = ღვ
217 = ბლ
211 = მძ
206 = თქ
204 = სვ
195 = გლ
189 = თბ
183 = ფს
182 = ხმ
178 = ფლ
176 = შტ
175 = ქრ
170 = სრ
169 = ზღ
168 = თხ
165 = მგ
161 = ხვ
157 = სც
154 = მღ
151 = ჩხ
151 = ცვ
146 = ქმ
142 = გზ
136 = ძვ
129 = ცნ
128 = ძმ
121 = მფ
115 = გმ
111 = მნ
109 = ზრ
106 = სლ
106 = მყ
106 = ცრ
105 = წლ
101 = მჭ
101 = შთ
100 = ჩრ
98 = ღრ
96 = შრ
94 = სმ
91 = ტკ
91 = ღმ
90 = ვნ
86 = ვლ
82 = ხრ
78 = ტვ
77 = რჩ
77 = წრ
76 = ზვ
76 = ჰკ
76 = ქს
73 = ყრ
73 = ძლ
73 = ჯვ
70 = წმ
70 = რწ
69 = ვმ
69 = რკ
68 = სთ
68 = ჰყ
68 = ჭკ
68 = ვს
67 = ვც
65 = რვ
65 = სქ
62 = ცდ
62 = ჯგ
61 = კმ
61 = თმ
60 = დგ
57 = ყმ
57 = ვთ
57 = სფ
56 = ხს
56 = ჭრ
56 = ვხ
55 = მქ
55 = სდ
54 = ფხ
54 = ძრ
54 = ვკ
51 = თრ
50 = ჟვ
49 = სნ
49 = ზნ
47 = ჟღ
47 = მლ
46 = სჯ
45 = ვჰ
43 = სძ
43 = ლტ
43 = შპ
43 = ცქ
41 = მჯ
40 = ვყ
40 = ჰგ
40 = მბ
40 = ბზ
40 = სჭ
39 = ვრ
39 = ბნ
39 = კბ
39 = ვგ
39 = შხ
38 = ჰქ
38 = შლ
38 = ვწ
37 = ვქ
37 = რბ
36 = ძნ
34 = ხლ
34 = ჩქ
33 = რგ
32 = გნ
32 = ქც
31 = ვბ
31 = ლხ
30 = ჭვ
29 = დნ
29 = ჭყ
28 = წკ
28 = დვ
28 = ტბ
27 = გკ
27 = ჰხ
27 = ვდ
26 = მპ
26 = ჰმ
26 = ვტ
25 = ხდ
25 = რთ
25 = შმ
25 = ზმ
24 = გთ
24 = ცს
24 = ჰრ
24 = გწ
24 = წნ
24 = ვჭ
23 = ვზ
23 = ძღ
23 = ნდ
23 = ვფ
23 = გდ
23 = ვპ
22 = ჰპ
22 = ჯდ
22 = ყბ
21 = რძ
21 = ქლ
21 = გც
21 = ქნ
21 = ვღ
20 = მჩ
20 = ვჩ
20 = ვშ
20 = გქ
20 = ხნ
18 = ჰნ
18 = ბჟ
18 = ბჭ
18 = დმ
18 = გს
18 = გყ
17 = კნ
17 = სჩ
16 = ვძ
16 = ლმ
16 = ხშ
16 = ხტ
16 = ფშ
16 = მჟ
15 = დს
15 = ყლ
15 = რქ
15 = რტ
15 = ფქ
14 = ნგ
14 = გპ
13 = შკ
13 = შნ
13 = გჭ
13 = ვჯ
13 = შს
13 = ბგ
12 = გხ
12 = კგ
12 = ბღ
12 = რღ
12 = შფ
12 = ღლ
11 = ტლ
11 = ბმ
11 = პნ
11 = ჰბ
11 = ჭმ
10 = ჰფ
10 = პს
10 = ყდ
10 = გძ
10 = ჟრ

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: