პაატა გუგუშვილი კომპიუტერულ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე

Paata Gugushvili about computerized informational technologies.

წიგნიდან:ქართული სტამბის წიგნი. “საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში”. მონოგრაფიები. ტ. 7.  თბ., მეცნიერება, 1984. 896 გვ.
Georgian Printed Book. “Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Centuries”. Vol.7. Tbilisi, Mecniereba, 1984, 896 pages.

scanimage59

Computers, mainframes, personal computers, data exchange.

scanimage60

Informatics and Informology — information collecting, systematization, security, exchange.

scanimage61

Computers in management and planning. Worldwide information exchange (aka Internet). Computerized “Word Brain”.

scanimage62

Future progress of computerized systems

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: