ფონტი BPG 111

ფონტი BPG 111
BPG111

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/ovzbks2623lb7j4lxpb1ttoradbovs0v

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/BPG111/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი BPG 110

ფონტი “BPG 110”

BPG 110

განახლებულია 11.06.2018 — უნიკოდ მთავრული

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/xl854om10yjzkavm8ec09ivy1ajoz1fo

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/BPG110/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

BPG DejaVu ვების ფონტები

DejaVu ფონტების ვებისთვის ოპტიმიზებული ვერსიები (მხედრული და მთავრული):
DejaVu Sans
DejaVu Sans Condensed
DejaVu Serif
DejaVu Serif Condenced

არაა სასურველი ამ TTF ფონტების რაიმე შემდგომი დამუშავება, გამოიყენეთ როგორც არის!

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/t36enk1604lnhvk4goutyyeg9990jn69

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG SSP”

ფონტი “BPG SSP” SourceSansPro-Regular თემაზე, სასტამბო და ვების ფონტი.
განახლებულია 13.02.2018 („ო“, „რ“)

შეთვალიერება >>>

საგანგებო ვების ფონტი

BPG SSP

 

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/czie3w2i8p2wgxih0qorkwrsis9jnisu

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg-ssp/index.htm

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

პირველი ქართული ვებ საიტები

არქივები

„შავლეგო“― 1996 წ.:
http://beso.altervista.org/shavlego/index.html
http://www.geocities.ws/shavlego/

„ქართული ვების ტიპოგრაფია“― 1997 წ.:
http://beso.altervista.org/bpgfonts/
http://www.geocities.ws/bpgfonts/

ფონტები !BPG! DejaVu Sans — მხოლოდ ქართული და ლათინური

ფონტები !BPG! DejaVu Sans — შემსუბუქებული/კომპაქტური ვერსიები (მხოლოდ ქართული და ლათინური) — მაქს. 28 KB

!BPG! Dejavu Sans

გადატვირთვა: https://app.box.com/s/trwgqf9efqwp10gkyd7j

ფონტი BPG Sans Web

ვების ფონტი BPG Sans Dyna — კარგად გამოცდილი…

bpg_web_sans

გადატვირთვა: https://app.box.com/s/q6vh7v14b4fmmes0ubf7

„ცოცხლად“: http://bpg-infotech.com/websans/bpg_web_sans.htm

%d bloggers like this: