ფონტი “BPG SSP”

ფონტი “BPG SSP” SourceSansPro-Regular თემაზე, სასტამბო და ვების ფონტი.
განახლებულია 10.01.2018

შეთვალიერება >>>

საგანგებო ვების ფონტი

BPG SSP

 

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/czie3w2i8p2wgxih0qorkwrsis9jnisu

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

პირველი ქართული ვებ საიტები

არქივები

„შავლეგო“― 1996 წ.:
http://beso.altervista.org/shavlego/index.html
http://www.geocities.ws/shavlego/

„ქართული ვების ტიპოგრაფია“― 1997 წ.:
http://beso.altervista.org/bpgfonts/
http://www.geocities.ws/bpgfonts/

ფონტები !BPG! DejaVu Sans — მხოლოდ ქართული და ლათინური

ფონტები !BPG! DejaVu Sans — შემსუბუქებული/კომპაქტური ვერსიები (მხოლოდ ქართული და ლათინური) — მაქს. 28 KB

!BPG! Dejavu Sans

გადატვირთვა: https://app.box.com/s/trwgqf9efqwp10gkyd7j

ფონტი BPG Sans Web

ვების ფონტი BPG Sans Dyna — კარგად გამოცდილი…

bpg_web_sans

გადატვირთვა: https://app.box.com/s/q6vh7v14b4fmmes0ubf7

„ცოცხლად“: http://bpg-infotech.com/websans/bpg_web_sans.htm

ფონტი BPG Glaho Web

ფონტი BPG Glaho Web

bpg_web_glaho

ცოცხალი მაგალითი:
http://bpg-infotech.com/webglaho/bpg_web_glaho.htm

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/slccy370ahec8ongglfo

 

ფონტი BPG WEB 002

ფონტი BPG WEB 002

bpg_web_002

ცოცხალი მაგალითი:
http://beso.altervista.org/webfonts2/bpg_web_font_002.htm

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/0llj9thlq6xbuzuznt71

ფონტი BPG WEB 001

ფონტი BPG WEB 001

bpg_web_001

ცაოცხალი მაგალითი:
http://bpg-infotech.com/webfonts/bpg_web_font.htm

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/wdmdaib7l0oq4kj8u4is

%d bloggers like this: