აკაკი რაზმაძე: ფონტი „ბიჩნიგაური“

მზარდი კოლეგის ნახელავი (ბიჩნიგაური სოფელი და გვარია ხევსურეთში):

%d bloggers like this: