ქართულ უნიკოდ ზონებს შორის კონვერტირება MS Word-ით

სხვათა შორის — მაკროსები საგანგებოდაა მორგებული „დეჟავუ“ ფონტებთან სამუშაოდ…

მაკროსების ფაილი:
https://app.box.com/s/qz99rdbk8q08eys8it1h

%d bloggers like this: