ქართულ უნიკოდ ზონებს შორის კონვერტირება MS Word-ით

სხვათა შორის — მაკროსები საგანგებოდაა მორგებული „დეჟავუ“ ფონტებთან სამუშაოდ…

მაკროსების ფაილი:
https://app.box.com/s/qz99rdbk8q08eys8it1h

მაკროსები 2018 (მხედრულ-მთავრული):
https://app.box.com/s/53wqxy1fiavzy1ao4csxez49flp76vc6

%d bloggers like this: