ქართულ უნიკოდ ზონებს შორის კონვერტირება MS Word-ით

სხვათა შორის — მაკროსები საგანგებოდაა მორგებული „დეჟავუ“ ფონტებთან სამუშაოდ…

მაკროსების ფაილი:
https://app.box.com/s/qz99rdbk8q08eys8it1h

მაკროსები 2018 (მხედრულ-მთავრული):
https://app.box.com/s/53wqxy1fiavzy1ao4csxez49flp76vc6

სიტყვების გადატანების (hypenation) მაკროსი MS Word-ისთვის

წარმოდგენილია სიტყვების გადატანების (hypenation) მაკროსი MS Word-ისთვის – ბეტა ვერსია.

მაკროსს შეუძლია კურსორის ქვემოთ მთელი ტექსტის ჰიპენაცია ან მონიშნული ტექსტის ჰიპენაცია.

მაკროსი 10 გვერდიან ტექსტს 30 წამზე ჩქარა ამუშავებს.

გადატვირთვა:
zip: https://www.box.com/s/h4nnpv3dia5xw1xis66w
bas: https://www.box.com/s/ktmz6xdyb0zw0yjz6wvp

MS Word macro for Georgian Unicode hypenation.

მაგალითი —  “-” და “¬” მაკროსის ჩასმული გადატანის ნიშნებია:

და¬ვით IV აღ-მა¬შე¬ნე¬ბე¬ლი (დ. 1073, ქუ¬თა-ი¬სი — გ. 24 ია-ნ¬ვა¬რი, 1125) — სა¬ქა¬რ¬თ¬ვე¬ლოს მე¬ფე 1089-1125, გი¬ო¬რ¬გი II-ის ძე, ბა¬გ¬რა¬ტი¬ო¬ნ-თა დი¬ნა¬ს¬ტი¬ი-დან. ერთ-ე¬რ-თი ყვე¬ლა¬ზე წა¬რ¬მა¬ტე¬ბუ¬ლი ქა¬რ¬თ¬ვე¬ლი მო-ნა¬რ¬ქი, მო¬ა¬ხე¬რ-ხა თუ¬რქ-სე¬ლ-ჩუ¬კ¬თა ქვე¬ყ¬ნი-დან გა¬ნ¬დე¬ვ¬ნ-და 1121 წელს დი¬დ¬გო¬რის ბრ-ძო¬ლა¬ში მნი¬შ¬ვ-ნე¬ლო¬ვა¬ნი გა-მა¬რ¬ჯ¬ვე¬ბით. მის მი¬ერ არ¬მი-ა¬ში და მმა¬რ¬თ-ვე¬ლო¬ბის სი¬ს-ტე¬მა¬ში გა¬ტა-რე¬ბუ¬ლ¬მა რე-ფო¬რ¬მე¬ბ¬მა შე¬სა-ძ¬ლე¬ბ¬ლო¬ბა მი-ს¬ცა ქვე¬ყა¬ნა გა-ე¬ე¬რ¬თი¬ა¬ნე¬ბი¬ნა და მთე¬ლი კა¬ვ-კა¬სი¬ის მი¬წე¬ბი სა¬ქა¬რ¬თ¬ვე¬ლოს და¬ქ¬ვე¬მ¬დე¬ბა-რე¬ბა¬ში შე¬მო¬ე¬ყ-ვა¬ნა. ქრი¬ს¬ტი¬ა-ნუ¬ლი კუ¬ლ¬ტუ-რის წა¬მ¬ხა¬ლი-სე¬ბე¬ლი და თა-ვად თა¬ვ¬და¬დე-ბუ¬ლი ქრი¬ს¬ტი-ა¬ნი სა¬ქა¬რ¬თ¬ვე-ლოს მა¬რ¬თ¬ლ-მა¬დი¬დე¬ბ¬ლუ-რი ეკ¬ლე¬სი¬ის მი¬ერ წმი¬ნ¬და-ნად არის შე¬რა-ც¬ხუ¬ლი.

ქართული კლავიატურა Nokia სმარტფონებისთვის

ქართული კლავიატურა Nokia სმარტფონებისთვის მოწყობილია SwitchBoard-ის ბაზაზე და გამოიყენება SMS შეტყობინებების დასაწერად და გასაგზავნად.

SwitchBoard Ádám Balázs-ის უსასყიდლო-უფასო აპლიკაციაა და მისი გადატვირთვა შეიძლება Nokia Store-დან: http://store.ovi.com/content/113753

გადაიტვირთეთ ქართული კლავიატურის გაწყობა:
http://www.box.com/s/9611101r6necj9d1pa9c

გამოცდილია C6-01-ზე…

როგორ:
Download the keyboard layouts into your phone, run the SwitchBoard app, go to the Options menu, press on the “Open keyboard directory” button, browse the folder what contains the downloaded file. After you select the directory select a keyboard layout from the “Select Keyboard” menu and enjoy
http://www.ildifuvesboltja.hu/board/

ქართული ფონტები Nokia Belle სისტემის სმარტფონებისთვის

Nokia Belle სისტემის სმარტფონებისთვის BPG-InfoTech მოამზადა რამდენიმე ქართული უნიკოდ ფონტი:

!BPGnp.ttf, BGDVsans.ttf, BPGExcelsior.ttf, BPGns.ttf, BPGSans.ttf, DejaVuMono.ttf, DejaVuSerif.ttf .

გადაიტვირთეთ:
http://www.box.com/s/00vovk9cvapeqzuqt896

ფონტების სმარტფონზე გამოსაყენებლად საჭიროა http://www.somyac.com -ის “Font Zoomer“, რომლის შეძენა შეიძლება ნოკიას http://store.ovi.com -იდან.

ფონტების სმარტფონზე დაყენებისთვის აგრეთვე საჭიროა ფაილების მართვის პროგრამა, უმჯობესია Y-Browser.

დაყენების თანამიმდევრობა ასეთია:

  1. გადაიტვირთეთ და განზიპეთ ფონტები
  2. მიაერთეთ სმარტფონი კომპიუტერთან USB-თი და გადაწერეთ ფონტები მეხსიერების ბარათზე
  3. Y-Browser-ის მეშვეობით გადაწერეთ ფონტები მეხსიერების ბარათიდან C:/data/FontZoomer ფოლდერში
  4. Font Zoomer-ის მენუს მეშვეობით გახსენით “Show Font list” და ფონტების სიაში სასურველ ფონტს დაუწკაპუნეთ, შემდეგ მენუდან  Apply შეარჩიეთ — ფონტის გააქტიურებისთვის სისტემა მოგთხოვთ სმარტფონის გადატვირთვის თანხმობას — დაეთანხმეთ
  5. სმარტფონის გადატვირთვის შემდეგ ქართულ ტექსტებს თქვენი შერჩეული ფონტით დაინახავთ — ისიამოვნეთ…

BGDVsans.ttf — დეჟავუ სან თემა

Read more of this post

ასომთავრული და ნუსხა-ხუცური ტექსტების მომზადება OpenOffice-ში

ამასთანვე დართულია „ბპგ“ ფონტები, რომლებსაც საერთაშორისო სტანდარტის
(Unicode) შესაბამისად გააჩნიათ ასომთავრული და ნუსხა-ხუცური, აგრეთვე —
OpenOffice მაკროსების დასტა კონვერტირებისთვის.

გადატვირთვა >>>

გადატვირთვა >>>

 მაკროსები:
U_Mkhedruli_To_U_Asomtavruli : უნიკოდ მხედრული უნიკოდ ასომთავრულზე
U_Mkhedruli_To_U_Nuskhuri : უნიკოდ მხედრული უნიკოდ ნუსხურზე
U_Mkhedruli_To_UPUA_Mtavruli : უნიკოდ მხედრული სპეცზონის მთავრულზე
U_Asomtavruli_To_U_Mkhedruli : უნიკოდ ასომთავრული უნიკოდ მხედრულზე
U_Asomtavruli_To_U_Nuskhuri : უნიკოდ ასომთავრული უნიკოდ ნუსხურზე
U_Nuskhuri_To_U_Mkhedruli : უნიკოდ ნუსხური უნიკოდ მხედრულზე
U_Nuskhuri_To_U_Asomtavruli : უნიკოდ ნუსხური უნიკოდ ასომთავრულზე
UPUA_Mtavruli_To_U_Mkhedruli : სპეცზონის მთავრული უნიკოდ მხედრულზე
LatinGeorgian_L_To_Unicode : ლათინიზებული („აკადნუსხ“) უნიკოდ მხედრულზე

დართულია ფონტო „ბპგ დეჟავუ“ რომელსაც გააჩნია ყველა ქართული დამწერლობა.

საკვანძო სიტყვები:
OpenOffice Writer მაკროსი მაკროსი კონვერტირება კონვერტორი მხედრული ნუსხური ნუსხახუცური ნუსხა ხუცური ასომთავრული მთავრული

უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი
  ,  ,   
ႳႴႠႪႭ ႨႤႱႳ ႵႰႨႱႲႤ, ႻႤႭ ႶႫႰႧႨႱႠႭ, ႸႤႫႨႼႷႠႪႤ ႫႤ ႺႭႣႥႨႪႨ
ⴓⴔⴀⴊⴍ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴄ, ⴛⴄⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴍ, ⴘⴄⴋⴈⴜⴗⴀⴊⴄ ⴋⴄ ⴚⴍⴃⴅⴈⴊⴈ

%d bloggers like this: