Samsung სმარტფონებზე თქვენი (ანუ custom) ფონტის დაყენება

Samsung Galaxy S4 (ალბათ სხვაც) — “custom” ფონტის დაყენება — HiFont-ის გამოყენებით… — არ საჭიროებს „root“-ს (დარუთვას) და ძალზე მარტივად ყენდება…

სურათზე DejaVu Sans ფონტი:

13879336_1140284249369090_5931814891678108287_n

საჭირო ფონტს ჩაწერთ სმარტფონის SD Card-ის “HiFont” ფოლდერში და HiFont აპლიკაციის მენუდან აირჩევთ My Font > Custom Font ოპციას… — დაინახავთ თქვენს ფონტს/ებს და დაუწკეპუნებთ… — კიდევ რამდენიმე დაყენებას მოითხოვს — ხო-არა პასუხებით და ყველაფერი გამოჩნდება თქვენი ფონტით…

HiFont აპლიკაცია:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xinmei365.font

Support Samsung phones (via Galaxy S3 ,S4 ,S5 ,Note ,Note Ⅱ ,Note Ⅲ ) to change font perfectly (No root needed).

BPG ქართული ანდროიდის „დროიდ“ ფონტისთვის

„ანდროიდ“ (4.* და უფრო ახალი) მობილური მოწყობილობები აღჭურვილი არიან „დროიდ“-ის ქართული ფონტით — რომელის ხარისხიც ბევრს არ აკმაყოფილებს.

BPG-InfoTech ავრცელებს „დროიდ“ ფონტის ქართული დიაპაზონის საკუთარ ვერსიას.

BPG-InfoTech „დროიდში“ ქართული ასოები ზომიერად ვიწროა, რაც ქართული ანუ საკმაოდ გრძელი სტყვების გამოსახვის უკეთეს შესაძლებლობას იძლევა და მოწყობილობის (განსაკუთრებით სმარტფონის ეკრანზე) უფრო მეტ ქართული ტექსტს გამოაჩენს — კითხვადობის გაუმჯობესებისას.

droid_300bpg_droid_300
სურათზე: დროიდისა და BPG-InfoTech-ის ვერსიების შედარება

ამათან,  BPG-InfoTech ასომთავრულის ადგილას არის მხედრულის მთავრული — რაც მის გამოყენებას აადვილებს:

BPG_Droid

გადატვირთვა:
https://www.box.com/s/irni9rfbbwdxjp6zvlb6

მობილურ მოწყობილობაზე ფონტის დაყენებისას იგი ჩაანაცვლებს მასზე არსებული („DroidSansGeorgian.ttf“ „/system/fonts/“ ფოლდერში) „დროიდის“ ქართულ ფონტს!

როგორც წესი „ანდროიდი“ რუთირებული უნდა იყოს — რათა მასზე ამ ფონტის დაყენება გახდეს შესაძლებელი.

ქართული კლავიატურა Nokia სმარტფონებისთვის

ქართული კლავიატურა Nokia სმარტფონებისთვის მოწყობილია SwitchBoard-ის ბაზაზე და გამოიყენება SMS შეტყობინებების დასაწერად და გასაგზავნად.

SwitchBoard Ádám Balázs-ის უსასყიდლო-უფასო აპლიკაციაა და მისი გადატვირთვა შეიძლება Nokia Store-დან: http://store.ovi.com/content/113753

გადაიტვირთეთ ქართული კლავიატურის გაწყობა:
http://www.box.com/s/9611101r6necj9d1pa9c

გამოცდილია C6-01-ზე…

როგორ:
Download the keyboard layouts into your phone, run the SwitchBoard app, go to the Options menu, press on the “Open keyboard directory” button, browse the folder what contains the downloaded file. After you select the directory select a keyboard layout from the “Select Keyboard” menu and enjoy
http://www.ildifuvesboltja.hu/board/

ქართული ფონტები Nokia Belle სისტემის სმარტფონებისთვის

Nokia Belle სისტემის სმარტფონებისთვის BPG-InfoTech მოამზადა რამდენიმე ქართული უნიკოდ ფონტი:

!BPGnp.ttf, BGDVsans.ttf, BPGExcelsior.ttf, BPGns.ttf, BPGSans.ttf, DejaVuMono.ttf, DejaVuSerif.ttf .

გადაიტვირთეთ:
http://www.box.com/s/00vovk9cvapeqzuqt896

ფონტების სმარტფონზე გამოსაყენებლად საჭიროა http://www.somyac.com -ის “Font Zoomer“, რომლის შეძენა შეიძლება ნოკიას http://store.ovi.com -იდან.

ფონტების სმარტფონზე დაყენებისთვის აგრეთვე საჭიროა ფაილების მართვის პროგრამა, უმჯობესია Y-Browser.

დაყენების თანამიმდევრობა ასეთია:

  1. გადაიტვირთეთ და განზიპეთ ფონტები
  2. მიაერთეთ სმარტფონი კომპიუტერთან USB-თი და გადაწერეთ ფონტები მეხსიერების ბარათზე
  3. Y-Browser-ის მეშვეობით გადაწერეთ ფონტები მეხსიერების ბარათიდან C:/data/FontZoomer ფოლდერში
  4. Font Zoomer-ის მენუს მეშვეობით გახსენით “Show Font list” და ფონტების სიაში სასურველ ფონტს დაუწკაპუნეთ, შემდეგ მენუდან  Apply შეარჩიეთ — ფონტის გააქტიურებისთვის სისტემა მოგთხოვთ სმარტფონის გადატვირთვის თანხმობას — დაეთანხმეთ
  5. სმარტფონის გადატვირთვის შემდეგ ქართულ ტექსტებს თქვენი შერჩეული ფონტით დაინახავთ — ისიამოვნეთ…

BGDVsans.ttf — დეჟავუ სან თემა

Read more of this post

გაქართულებული ფონტები Nokia მობილური ტელეფონების Symbian Anna-სთვის

გადაიტვირთეთ და განზიპეთ ფაილების ფოლდერი:
http://www.box.net/shared/rek05ikjfj79k19dtoup

Read more of this post

%d bloggers like this: