ფონტი BPG Prima EL (Extra Light 2010)

ფონტი BPG Prima LE (Extra Light 2010) — ნათელი. ფონტს გააჩნია Bold, როგორც დახმარე ვარიანტი.
BPG_Prima_ExtraLight

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/0bwl3x0o74fa0kbe4xkx6baldj4dii4v

ფონტის შეთვალიერება PDF:
BPG_Prima_EL

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი Dejavu Sans KIDS ბავშვებისთვის

წერა-კითხვის შემსწავლელ ბავშვებს ხშირად უჭირს განასხვავონ ასოები ს-ხ-ძ და შ-წ. ფონტში „Dejavu Sans KIDS“ ეს ასოები არსებითად განსხვავდებიან გარჩევადობის გასაადვილებლად, გამარტივებულია ასო „ჯ“ — ანუ, ყველა ასო მაქსიმალურად მარტივია:

 

BPG DejaVuSansKIDS

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/6jqwagggp7mfswakf1al17dvvie0aeiv

ვების ფონტის შეთვალიერება.
http://beso.altervista.org/DejaVuKids/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVuSans EL Cond”

ფონტი “BPG 2017 DejaVuSans EL Cond” — “DejaVuSans-ExtraLight”-ის ვიწრო ვერსია.

განახლებულია 28.03.2018

BPG 2017 DejaVuSans-ELCond

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/2sb7m2u9rf2yq71mntrwvo7bmuzj8wwy

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG SSP”

ფონტი “BPG SSP” SourceSansPro-Regular თემაზე, სასტამბო და ვების ფონტი.
განახლებულია 13.02.2018 („ო“, „რ“)

შეთვალიერება >>>

საგანგებო ვების ფონტი

BPG SSP

 

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/czie3w2i8p2wgxih0qorkwrsis9jnisu

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg-ssp/index.htm

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif Condensed”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif Condensed”

BPG 2017 DejaVuSerifCondensed

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/bn0tg6b3rrug8xekgydpgaco993ymr1k

ვებ ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg_dejavu_serif_cond/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif”

BPG 2017 DejaVuSerif

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/uu4dm6ci9604iu88jm1vq62gbg9vjgzd

ვებ ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg_dejavu_serif/index.htm

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans ExtraLight”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans ExtraLight”

BPG 2017 DejaVuSans-ExtraLight

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/g37d20g0lwu6wp8om1q3d07sdm1j1wau

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

%d bloggers like this: