ფონტი “BPG Besarion III”

კონტრასტული ფონტი “BPG Besarion III”. მთავრული ყველა დიაპაზონში…

BPG Besarion_III 1

besaion_iii

ბესარიონ მესამე

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/3pw4p6smj83l8j1um532m17y9dzj2n6k
ახალი ვერსია 01.08.2017 08:40

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Read more of this post

ფონტი “BPG Elegance Bold”

ფონტი “BPG Elegance Bold”. მთავრული ყველა დიაპაზონში…

BPG Elegance Bold

იხ. აგრეთვე:
ფონტი “BPG Elegance”
ფონტი “BPG Elegance Black”

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/5qv32vaa7o3kznbw0qeypnq39xuo7cee

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Read more of this post

ფონტი “BPG Algeti Extreme”

ფონტი “BPG Algeti Extreme” (მთავრული აქვს ყველა შესაძლებელ ზონაში).

BPG Algeti Extreme

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/wpaof75okqcg0uf05jxg2jrbuz63q01x

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Elegance Black”

ფონტი “BPG Elegance Black”…

BPG Elegance Black

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance”

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/9ei5aeninv9v6tc3f9z59hy77j1q404o

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017”

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017” (მთავრული აქვს ყველა შესაძლებელ ზონაში)

BPG Algeti Comp 2017

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/sqbxhlc2tetzb64uw4z2ga2krilbzig1

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

12249916_800214356753632_2586629817218839436_n

ფონტი “BPG Elegance”

ფონტი “BPG Elegance”…

bpg-elegance

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance Black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/hsxwe2ehphidn8excrx5og0ney98zzpq

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Read more of this post

ფონტი “BPG Classic Black”

ფონტი “BPG Classic New“-ის მუქი ვერსიაა.

bpg-classic-black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/u5wxjvtndh9njhdoau8k2lx7mu6etl6n

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

%d bloggers like this: