ფონტი “BPG Elegance Black”

ფონტი “BPG Elegance Black”…

BPG Elegance Black

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance”

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/9ei5aeninv9v6tc3f9z59hy77j1q404o

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017”

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017” (მთავრული აქვს ყველა შესაძლებელ ზონაში)

BPG Algeti Comp 2017

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/sqbxhlc2tetzb64uw4z2ga2krilbzig1

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

12249916_800214356753632_2586629817218839436_n

ფონტი “BPG Elegance”

ფონტი “BPG Elegance”…

bpg-elegance

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance Black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/hsxwe2ehphidn8excrx5og0ney98zzpq

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Read more of this post

ფონტი “BPG Classic Black”

ფონტი “BPG Classic New“-ის მუქი ვერსიაა.

bpg-classic-black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/u5wxjvtndh9njhdoau8k2lx7mu6etl6n

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Paata Caps Black”

ფონტი “BPG Paata Caps Black” ფონტის “BPG Paata New” მთავრული ასოების მუქი ვერსიაა.

bpg-paata-caps-black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/4vrf80uaok8illvr9qgmlc39olmeepfy

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Khutsuri 21 Century”

ფონტი “BPG Khutsuri 21 Century” შექმნილია მრავალი ხელნაწერისა და არსებული ნუსხა-ხუცური შრიფტების ღრმა, კრიტიკული ფონტოგრაფიული შესწავლის შედეგად. ასოების მოხაზულობა და არქიტექტონიკა გათანამედროვებულია და ”Arial”/”Helvetica” ტიპისაა. ფონტი ორი სახისაა — დახრილი და გამართული.

ყველა ასო დაყვანილია ნუსხა-ხუცურისთვის ტიპობრივ და ერნაირ კუთხოვან მოყვანილობამდე და  მაქსიმალურად გამარტივებულია, მინიმალისტურია და კონკრეტული ასოსთვის დამახასიათებელ მხოლოდ ბაზურ, ძირითად ელემენტებს ასახავს. ჩამოშორებულია ყოველგვარი „შერიფები“ და ორნამენტები. ამასთან, საგანგებო ყურადღება მიექცა მსგავსი მოხაზულობისა და არქიტექტონიკის ასოების განმასხვავებელ ელემენტებს —კითხვადობის გასამარტივებლად.

web-21-century-02

Read more of this post

მთავრულის შეთავაზება “DejaVuSansMono”სთვის

ფონტი შეიცავს მთავრულის შეთავაზებას “DejaVuSansMono”სთვის და მხედრულის მცირე შესწორებებს.

“Mtavruli” (Capitals) for DejaVuSansMono
1. Added “Mtavruli” (Capitals) F400-F42A (as in DejaVuSans and DejaVuSerif)
2. Minor changes for “Mkherduli” 10D0-10FC
“Mtavruli” (Capitals) F400-F42A are duplicated also at “AsoMtavruli” zone: 10A0-10CA

bpg-dejavusansmono

შეთვალიერება >  bpg-dejavusansmono

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/keksoo8yixlrs1otwe4tj08ffmx7ps8b

%d bloggers like this: