ფონტი BPG Prima EL (Extra Light 2010)

ფონტი BPG Prima LE (Extra Light 2010) — ნათელი. ფონტს გააჩნია Bold, როგორც დახმარე ვარიანტი.
BPG_Prima_ExtraLight

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/0bwl3x0o74fa0kbe4xkx6baldj4dii4v

ფონტის შეთვალიერება PDF:
BPG_Prima_EL

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი Dejavu Sans KIDS ბავშვებისთვის

წერა-კითხვის შემსწავლელ ბავშვებს ხშირად უჭირს განასხვავონ ასოები ს-ხ-ძ და შ-წ. ფონტში „Dejavu Sans KIDS“ ეს ასოები არსებითად განსხვავდებიან გარჩევადობის გასაადვილებლად, გამარტივებულია ასო „ჯ“ — ანუ, ყველა ასო მაქსიმალურად მარტივია:

 

BPG DejaVuSansKIDS

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/6jqwagggp7mfswakf1al17dvvie0aeiv

ვების ფონტის შეთვალიერება.
http://beso.altervista.org/DejaVuKids/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი BPG 111

ფონტი BPG 111
BPG111

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/ovzbks2623lb7j4lxpb1ttoradbovs0v

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/BPG111/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი BPG 110

ფონტი “BPG 110”

BPG 110

განახლებულია 11.06.2018 — უნიკოდ მთავრული

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/xl854om10yjzkavm8ec09ivy1ajoz1fo

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/BPG110/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVuSans EL Cond”

ფონტი “BPG 2017 DejaVuSans EL Cond” — “DejaVuSans-ExtraLight”-ის ვიწრო ვერსია.

განახლებულია 28.03.2018

BPG 2017 DejaVuSans-ELCond

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/2sb7m2u9rf2yq71mntrwvo7bmuzj8wwy

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG SSP”

ფონტი “BPG SSP” SourceSansPro-Regular თემაზე, სასტამბო და ვების ფონტი.
განახლებულია 13.02.2018 („ო“, „რ“)

შეთვალიერება >>>

საგანგებო ვების ფონტი

BPG SSP

 

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/czie3w2i8p2wgxih0qorkwrsis9jnisu

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg-ssp/index.htm

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Insolent One”

მხედრული ფონტი “BPG Insolent One” (უტიფარი). ასომთავრულ დიაპაზონში შეიცავს „თ“ და „ფ“-ს გამარტივებულ ვარიანტებს (მთავრული ასოები არ გააჩნია).

BPG_Insolent_One

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/jz1g3fzxqrlrdkus6ajyk3ept4txkuep

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

%d bloggers like this: