ფონტი “BPG SSP”

ფონტი “BPG SSP” SourceSansPro-Regular თემაზე, სასტამბო და ვების ფონტი.
განახლებულია 13.02.2018 („ო“, „რ“)

შეთვალიერება >>>

საგანგებო ვების ფონტი

BPG SSP

 

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/czie3w2i8p2wgxih0qorkwrsis9jnisu

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Insolent One”

მხედრული ფონტი “BPG Insolent One” (უტიფარი). ასომთავრულ დიაპაზონში შეიცავს „თ“ და „ფ“-ს გამარტივებულ ვარიანტებს (მთავრული ასოები არ გააჩნია).

BPG_Insolent_One

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/jz1g3fzxqrlrdkus6ajyk3ept4txkuep

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif Condensed”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif Condensed”

BPG 2017 DejaVuSerifCondensed

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/bn0tg6b3rrug8xekgydpgaco993ymr1k

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif”

BPG 2017 DejaVuSerif

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/uu4dm6ci9604iu88jm1vq62gbg9vjgzd

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans ExtraLight”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans ExtraLight”

BPG 2017 DejaVuSans-ExtraLight

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/g37d20g0lwu6wp8om1q3d07sdm1j1wau

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans Condensed”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans Condensed”

BPG 2017 DejaVuSansCondensed

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/7z4lqt5ef4tpoo5l2n9ekhsd85lt66o4

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans”

BPG 2017 DejaVuSans

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/7z4lqt5ef4tpoo5l2n9ekhsd85lt66o4

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

%d bloggers like this: