ფონტი “BPG Elegance Black”

ფონტი “BPG Elegance Black”…

BPG Elegance Black

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance”

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/9ei5aeninv9v6tc3f9z59hy77j1q404o

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017”

ფონტი “BPG Algeti Compact 2017” (მთავრული აქვს ყველა შესაძლებელ ზონაში)

BPG Algeti Comp 2017

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/sqbxhlc2tetzb64uw4z2ga2krilbzig1

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

12249916_800214356753632_2586629817218839436_n

ფონტი “BPG Elegance”

ფონტი “BPG Elegance”…

bpg-elegance

იხ. აგრეთვე: ფონტი “BPG Elegance Black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/hsxwe2ehphidn8excrx5og0ney98zzpq

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

Read more of this post

ფონტი “Khutsuri Modern 1”

ფონტი “Khutsuri Modern 1” ხუცური დამწერლობის გამარტივება-მოდრნიზაციის შემდგომი ცდაა.

bpg-khutsuri-mod-2

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/0mzpdkx0bjo68dxv6l3smnzchstgu3iw

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG Classic Black”

ფონტი “BPG Classic New“-ის მუქი ვერსიაა.

bpg-classic-black

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/u5wxjvtndh9njhdoau8k2lx7mu6etl6n

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

მთავრულის შეთავაზება “DejaVuSansMono”სთვის

ფონტი შეიცავს მთავრულის შეთავაზებას “DejaVuSansMono”სთვის და მხედრულის მცირე შესწორებებს.

“Mtavruli” (Capitals) for DejaVuSansMono
1. Added “Mtavruli” (Capitals) F400-F42A (as in DejaVuSans and DejaVuSerif)
2. Minor changes for “Mkherduli” 10D0-10FC
“Mtavruli” (Capitals) F400-F42A are duplicated also at “AsoMtavruli” zone: 10A0-10CA

bpg-dejavusansmono

შეთვალიერება >  bpg-dejavusansmono

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/keksoo8yixlrs1otwe4tj08ffmx7ps8b

ფონტი “BPG Excelsior Contrast Condensed”

ფონტი “BPG Excelsior Contrast Condensed”

bpg_excelsior_black_condenced

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/4ya0u84t8ewfc0wviatd5qixer6cpk75

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

%d bloggers like this: