ფონტი “BPG SSP”

ფონტი “BPG SSP” SourceSansPro-Regular თემაზე, სასტამბო და ვების ფონტი.
განახლებულია 13.02.2018 („ო“, „რ“)

შეთვალიერება >>>

საგანგებო ვების ფონტი

BPG SSP

 

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/czie3w2i8p2wgxih0qorkwrsis9jnisu

ვების ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg-ssp/index.htm

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

1912 წლის „დედა ენის“ საწერი რვეულის ბადე

1912 წლის „დედა ენის“ საწერი რვეულის ბადის ძალზე გადიდებულ სურათთან შეჯერებული ზომები (პროპორციები) ფონტისთვის.

Deda_Ena_1912 big

საწისი სურათი

ბადის საწყის სურათთან შეჯერებული UPM = 1000 განზომილების ფონტის მაკეტი.

BADE NEW 01a

%% და UPM=1000

Read more of this post

„ყარამანიანი“ 1888 წ. (1875), მხედრულის მთავრულებით

karamaniani

ფონტი “BPG Insolent One”

მხედრული ფონტი “BPG Insolent One” (უტიფარი). ასომთავრულ დიაპაზონში შეიცავს „თ“ და „ფ“-ს გამარტივებულ ვარიანტებს (მთავრული ასოები არ გააჩნია).

BPG_Insolent_One

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/jz1g3fzxqrlrdkus6ajyk3ept4txkuep

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif Condensed”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif Condensed”

BPG 2017 DejaVuSerifCondensed

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/bn0tg6b3rrug8xekgydpgaco993ymr1k

ვებ ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg_dejavu_serif_cond/index.html

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Serif”

BPG 2017 DejaVuSerif

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/uu4dm6ci9604iu88jm1vq62gbg9vjgzd

ვებ ფონტის შეთვალიერება:
http://beso.altervista.org/bpg_dejavu_serif/index.htm

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans ExtraLight”

ფონტი “BPG 2017 DejaVu Sans ExtraLight”

BPG 2017 DejaVuSans-ExtraLight

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/g37d20g0lwu6wp8om1q3d07sdm1j1wau

Copyright notice ©: Fonts presented here are “Free for noncommercial use”, for commercial usage contact email: besarioni@gmail.com

%d bloggers like this: