1C90-1CBF მთავრულიანი ფონტები და კლავიატურა

Unicode კონსორციუმმა მიიღო (მხედრული) მთავრული და განათავსა მთავრული ასოები 1C90-1CBF ზონაში. BPG-InfoTech გთავაზობთ  შესაბამის ფონტებსა („Futura“) და კლავიატურის მართვას („Futura“) მხედრული მთავრული ასოების საბეჭდად.

„Futura“ ფონტები: „Dejavu Sans“, „Dejavu Sans Condensed“, „Dejavu Sans Extra Light“, „Dejavu Serif“, „Dejavu Serif Condensed“ და „Dejavu Sans Mono“.

„Futura“ დასტას დაემატა „BPG DejaVuSans“, „Dejavu Serif“ ფონტები, რომლებიც შეიცავენ Unicode ყველა ქართულ ასო-ნიშანს — იხ. სურათი ქვემოთ…
23 მაისი 2017;
განახლება 25.05.17
განახლება 01.07.17 (შესწორებები, + „Dejavu Serif“)

► ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩ ႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳ ႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽ ႾႿჀჁჂჃჄჅჇჍ
► აბგდევზთიკ ლმნოპჟრსტუ ფქღყშჩცძწჭ ხჯჰჱჲჳჴჵჶჷ ჸჹჺ჻ჼჽჾჿ
► ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉ ⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓ ⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝ ⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥⴧⴭ
► ᲐᲑᲒᲓᲔᲕᲖᲗᲘᲙ ᲚᲛᲜᲝᲞᲟᲠᲡᲢᲣ ᲤᲥᲦᲧᲨᲩᲪᲫᲬᲭ ᲮᲯᲰᲱᲲᲳᲴᲵᲶᲷᲹᲺᲽᲾᲿ

12191045_10207074513637887_4311236105244670133_n

დაყენება

1. დააყენეთ ფონტები
2. გაუშვით /KBD_KA_BPG_Futura/setup.exe
3. გადატვირთეთ კომპიუტერი

01 BPG 2017 DejaVu Sans

01 BPG 2017 DejaVu Sans

01 BPG 2017 DejaVuSerif

01 BPG 2017 DejaVuSerif

შეთვალიერება:
https://app.box.com/s/w1rlpzidy76mkfwxo1kh15twsx3jov54
გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/mw4fs75llu5r3mulffyfpfv76z51ihjv

Read more of this post

Mtavruli for Perfect Bicameral Fonts

History

During 1200 years of Muslim occupation, isolation from Europe, total civilizational and cultural dominance of Arabic scripture, Georgian scripture have lost its original tradition of bicameral script (Capital letters) — and “Mkhedruli” scripture was developed as an “ethnic” variation of Arabic-like scripture — having no Capitals. Only from mid-19-th century pro-European Georgian intellectual elite started movement for establishing Capitals for Mkhedruli scripture. So, adding “Mkhedruli Mtavruli” to Unicode has now civilizational and cultural aspect for Georgian scripture (and writing, printing culture generally). This would be big step toward regaining lost level of Georgian language’s written representation.

arabic-like

Example of Arabic scripture style influence on “Mkedruli” scripture…

Practice

In second part of XIX Ilia Chavchavadze and other intellectuals started straggle for adopting capital letters. Several newspapers and many books were printed extensively using capitals.

During soviet times practically all typewriter machines, commonly called “remington”-s, were equipped with Mkhedruli and Mtavruli letters.

typewritergeorgiancaps01

Soviet times typewriter having Mkhedruli and Mtavruli types. Mtavruli was typed using “shift” button

typewritergeorgiancaps02

Mkhedruli and Mtavruli typed using Soviet times typewriter

During XX century most popular uppercase (then called “Title”) fonts where designed as isolated types — not linked, connected with some lowercase (Mkhedruli) font (for examples such a special Title types are famous: ”Gremi”, “Pakizi”, “Shemoqmedi”, “Balaveri”, “Groteski”, “Sakartvelo”, etc.).

Nowadays, architectonics of uppercase (Mtavruli) types organically linked with lowercase (Mkhedruli) is being developed actively as ONE/UNITED bicameral font type. In a little country of Georgia, per year, several lowercase (Mkhedruli) typefaces are created, which have their own uppercase (Mtavruli) — true bicameral fonts. Media companies (newspapers, magazines, TVs) now actively use uppercase letters of united bicameral type (even in their brand style fonts, which is a trend in Georgia). So, a wide field, demand appeared to create organically united uppercase (Mtavruli) types for lowercase (Mkhedruli) ones — this leads to real bicameral types/fonts for Georgian.

Mkhedruli Mtavruli (uppercase) letters architecture, from the time they appeared, was capitally different with their own extents, then Mkhedruli types (lowercase). Difference is about width and proportions of letters, which are mainly wider then Mkhedruli and have bigger/higher central oval. Mandatory, Mtavruli must be the organic fragment of its own Mkedruli typeface (is to be part of same fontface), and that requires more creative work and skills…

Modern Paradigm:

The personal opinion of BPG is that Mtavruli letters, besides that are to have noticeably big central oval and thicker lines, theirs baseline is to be slightly lower than Mkhedruli, and Caps Height is to be slightly higher than Ascender (usually, in Lathin fonts, Caps Height is lower then Ascender!).

See also:
პ.გუგუშვილი: ქართული შრიფტის გაუმჯობესებისათვის

Examples:

11822317_927752120622305_7919605892625287103_n

11009958_927752117288972_3088112818535575337_n

Examples:

tricameral

Read more of this post

მხედრული მთავრულის სრულყოფისთვის

ისტორია

უნიკოდში მთავრულის ასახვის ასპექტების განხილვისას და ამაზე მსჯელობისას, გთხოვთ ეს გაითვალისწინოთ… — უნიკოდში მთავრულის ასახვა იმ დანაკარგის ანაზღაურებაა, რომელიც ქართულმა დამწერლობამ 1200 წლოვანი მუსლიმური სახელმწიფოებრივი, ცივილიზაციური და კულტურული ოკუპაციისას განიცადა — როდესაც დავიწყებას მიეცა ბიკამერული დამწერლობის უძველესი ქართული ტრადიცია და „მხედრული“ დამწერლობა არაბული დამწერლობის, კალიგრაფიის ზეგავლენით, უნიკამერულ დამწერლობად ჩამოყალიბდა… — დროა ქართულმა დამწერლობამ თავი იხსნას არაბულ-სპარსული ზეგავლენებისგან და ევროპული დამწერლობების ტრადიციებს ეზიაროს… — დროა იზეიმოს ქართული ინტელექტუალური ელიტის ამ ორ საუკუნოვანმა მისწრაფებამ…

პრაქტიკა…

ზოგადად — ამჟამად მხედრულის მთავრული აქტიური არქიტექტონიკული განვითარების სტადიაშია. პატარა საქართველოში წლიურად რამდენიმე მხედრული ფონტი იქმნება რომელთაც ამ ფონტის საკუთარი მთავრული გააჩნია. მას მედია (გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია) სულ უფრო ფართოდ იყენებს მხედრულის მთავრულს (მათ შორის პრივატულ კორპორატიულ ფონტებშიც — რაც სულ ახალი მოვლენაა საქართველოსთვის) და ამდენად დიზაინერებისთვის ამ სარბიელზე საკმაო სამუშაო გაჩნდა — რათა მხედრულ ფონტს საკუთარი — განუმეორებელი, სპეციფიკური და განსხვავებული მთავრულის არქიტექტურა შეექმნას: ერთი მხრივ მხედრულისგან განსხვავებული მაგრამ/და ამავე დროს სწორედ ამ კონკრეტული მხედრული ფონტის შესაბამისი (მისი საკუთარი)… — ეს, რა თქმა უნდა შემოქმედებითი სამუშაოა — ნიჭია გამოსავლენი…

BPG აზრით, მთავრულს — იმის გარდა, რომ ხაზის სისქე უფრო სქელი სჭირდება და „თვალი“ შესამჩნევად მაღალი და დიდი უნდა ჰქონდეს — Baseline-იც უნდა (სასურველია) ოდნავ, ზომიერად ჩამოცდეს მხედრულისას და სასურველია Caps height – მხედრულის Ascender-ზე ოდნავ მაღალი იყოს (ლათინურში ტრადიციული და პირიქითი განსხვავებაა რიგითი ასოებისა და მთავრულების სიმაღლეში — მთავრულები უფრო დაბალია ! )…

მაგალითები:

11822317_927752120622305_7919605892625287103_n

11009958_927752117288972_3088112818535575337_n

გადატვირთვაhttps://app.box.com/s/l2kw5cl2ayh4diyf1ipu5i0dbv919mvs
აქ მოტანილი 4 ფონტი პრეფიქსით „01 PG“ საგანგებოდ მორგებულია წიგნისთვის „აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დღიურები და მოგონებები“, თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. ფონტები შეიცავს მხედრულსა და მხედრულის მთავრულს და გლიფს „და“ — ლათინურის @ და & ადგილას.

Read more of this post

BPG კლავიატურის გაწყობა Windows 10-ზე

ასომთავრულის მაგივრად BPG ფონტების ნაწილი (BPG Glaho) დაბეჭდავს მხედრულის მთავრულს… — გაწყობის დაყენების შემდეგ — ახლიდან შედით სისტემაში…

12191045_10207074513637887_4311236105244670133_n

გადატვირთვა:
https://app.box.com/s/zidf9jlxgar6fg31ew0ld5y7q9f4trjj
გაწყობის დაყენების შემდეგ — ახლიდან შედით სისტემაში

1111

11037152_10207074304312654_4670352344566654156_n

12193293_10207074304752665_4794605666094514297_n

ივანე ჯავახიშვილი მხედრულის მთავრულზე

ივანე ჯავახიშვილი, ქართული პალეოგრაფია, თბ., 1949, გვ. 118-119.

მხედრული ასომთავრული - სარჩევი

მხედრული ასომთავრული 1
მხედრული ასომთავრული 2

%d bloggers like this: